Program "Szkolny Klub Sportowy"

Dofinansowanie 27 840,00 zł

Umowa współpracy z 04.05.2022 r.