Europejski nr alarmowy - 112

 

Pogotowie Ratunkowe - 999

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

 

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie Ciepłownicze - 993

Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne - 994

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Oleśnicy

email: techniczny@gpkolesnica.pl

Główny numer alarmowy: 731 206 653

Stacja uzdatniania wody w Świerznej, Krzeczynie, Jenkowicach
telefon: 502 591 966

Stacja uzdatniania wody w Zarzysku
telefon: 502 591 966

więcej informacji na stronie: GPK Zgłaszanie awarii – numery ALARMOWE