Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki nr 136/12 w Nowej Ligocie.

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki nr 136/12 w Nowej Ligocie.

2024-03-26, 15:38

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 55/3, 56/7 i 129 w Nowej Ligocie.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 55/3, 56/7 i 129 w Nowej Ligocie.

2024-03-26, 15:37

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 91/6 w Ostrowinie.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 91/6 w Ostrowinie.

2024-03-26, 15:36

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 250, 311/10 i 311/11 w Poniatowicach.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 250, 311/10 i 311/11 w Poniatowicach.

2024-03-26, 15:34

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 141/2, 141/3 i 187 w Smolnej.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 141/2, 141/3 i 187 w Smolnej.

2024-03-26, 15:31

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 271/10 w Sokołowice.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 271/10 w Sokołowice.

2024-03-26, 15:28

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek położonych w Ligocie Polskiej. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek położonych w Ligocie Polskiej.

2024-01-30, 14:24

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej w Ligocie Małej. [ROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej w Ligocie Małej.

2024-01-30, 14:16

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 136/12, 136/14 Nowa Ligota. [ROZSTRZYGNIĘTY CZĘŚCIOWO]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 136/12 i 136/14 w Nowej Ligocie.

2024-01-30, 14:03

Przejdź do aktualności

Przetargi: komunikacja autobusowa Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. ) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Komunikacji Autobusowej Gminy Oleśnica.

Przejdź do artykułu