Druki: Ewidencja Ludności

Załączniki:

1. Wniosek o anulowaniu czynności materialno-technicznej, polegającej na zameldowaniu (odt - 15KB)
2. Wniosek o anulowaniu czynności materialno-technicznej, polegającej na zameldowaniu (pdf - 202KB)
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego_czasowego (odt - 52KB)
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego_czasowego (pdf - 594KB)
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (odt - 52KB)
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (pdf - 592KB)
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały w sprawie emerytalno-rentowej (odt - 52KB)
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały w sprawie emerytalno-rentowej (pdf - 608KB)
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały (odt - 52KB)
10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały (pdf - 606KB)
11. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców (odt - 51KB)
12. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców (pdf - 607KB)
13. Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (odt - 53KB)
14. Wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pdf - 200KB)
15. Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (odt - 14KB)
16. Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pdf - 190KB)
17. Wzór pełnomocnictwa - MELDUNKI (pdf - 33KB)
18. AKTYWNY Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkaców oraz rejestru PESEL (pdf - 1204KB)
19. AKTYWNY Zgłoszenie pobytu stałego (pdf - 1827KB)
20. AKTYWNY Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf - 1820KB)
21. AKTYWNY Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf - 1803KB)
22. AKTYWNY Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (pdf - 1824KB)
23. AKTYWNY Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf - 1833KB)
24. AKTYWNY Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf - 1845KB)
25. AKTYWNY Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf - 1845KB)