Gimnastyka korekcyjna w Szkołach Podstawowych Gminy Oleśnica

Dofinansowanie 9 940,00 zł

Umowa nr 2022/0567/8525/ZSdU/DS/353/TP