4 kwietnia odebrano przebudowaną drogę wewnętrzną dz. nr 107 w Piszkawie. Jest to droga jednojezdniowa o długości około 515 mb i szerokości jezdni 3,50 metra. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie jak dotychczas za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na pobocza i przyległe tereny zielone.

Koszt zadania to 634 000 zł, a jego Wykonawcą była firma TOM TRANS Tomasz Walczak z Oleśnicy. Gmina Oleśnica pozyskała na to przedsięwzięcie środki pochodzące z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2024 roku w wysokości 196 000 zł.

Galeria zdjęć


Droga w Piszkawie, próg zwalniający
Droga w Piszkawie, próg zwalniający
Droga w Piszkawie, widok od strony pól
Droga w Piszkawie, widok od strony pól
Tabliczka informacyjna o dofinansowaniu przebudowy drogi w Piszkawie
Tabliczka informacyjna o dofinansowaniu przebudowy drogi w Piszkawie