Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościTrzecia sesja Rady transmitowana na żywo !
2019-01-18 15:48:00, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Wiodącym tematem III sesji Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 17 stycznia 2019 roku było bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Oleśnica. W sesji uczestniczył Wójt Marcin Kasina, sołtysi, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, media oraz mieszkańcy gminy.

Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:
- Zastępca Komendanta Policji Pan Artur Starmach zapoznał radnych ze stanem zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w 2018 roku oraz z głównymi kierunkami pracy Policji w najbliższym czasie;
- Zastępca Komendanta Straży Pożarnej Pan Andrzej Fischer przedstawił działania organizacyjne i prawne jednostki, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy Oleśnica oraz przeprowadzone szkolenia dla członków OSP;
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP w 2018 roku.

Podczas sesji rozpatrzono także następujące projekty uchwał:
a. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
b. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
c. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działek nr 350/2 i 25/11 położonych w obrębie Smardzów;
d. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działek nr 50/2 i 49/3 położonych w obrębie Wszechświęte;
e. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
f. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis;
g. zmieniająca uchwałę nr XLIII/315/18 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta;.
h. zmieniająca uchwałę nr II/21/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
i. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący poszczególnych komisji stałych odczytali plany pracy na 2019 rok, natomiast  Wójt przedstawił informację z pracy między sesjami.
Zgonie z obowiązkiem ustawowym obrady trzeciej sesji Rady Gminy Oleśnica były transmitowane na żywo za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (nagrania obrad udostępnione są na stronie internetowej gminy). Nowością podczas sesji były urządzenia elektroniczne używane przez radnych podczas głosowań nad uchwałami, które ułatwiają m.in. sporządzenie imiennego wykazu głosowań.


Obrady trzeciej sesji Rady Gminy


Od lewej: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Artur Starmach, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  Andrzej Fischer, Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Józef Kołomański

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24