Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościNadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica
2018-10-08 09:53:47, opublikował: Kembłowska Agnieszka

 Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica

   Konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji w dniu 12 lipca b. r. podyktowana była podjęciem uchwały Rady Gminy i przyjęciem projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica. Pod głosowanie poddano również m. in. projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej, która do końca obecnej kadencji opracuje i przedstawi Radzie Gminy Statut Gminy Oleśnica.
   Z kolei obrady w dniu 9 sierpnia b. r. zwołano w związku z potrzebą ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie. Jest to następstwo podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Oleśnicy, który rozpoczął swoją działalność statutową z dniem 1 września 2018 roku. Poza tym Rada podjęła m. in. następujące uchwały:
- w sprawie nadanie imienia Szkole Podstawowej w Sokołowicach;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/141/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
   6 września b. r. odbyła się trzecia, nie ujęta w planie pracy Rady, sesja zwołana w związku z utworzeniem odrębnego obwodu głosowania nr 9 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na każdej z ww. sesji pod dyskusję zostały poddane również projekty uchwał budżetowych tj. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/276/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica oraz w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

   Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”.

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24