Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacja ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic miejscowości Bogusławice, gm. Oleśnica
2022-09-21 12:18:31, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Informacja dla mieszkańców wsi Bogusławice

Szanowni Państwo,

w celu poznania Państwa opinii dotyczącej konieczności wprowadzania nazewnictwa ulic w miejscowości Bogusławice, przeprowadzamy konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy osoby posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miejscowości Bogusławice, właścicieli nieruchomości, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę położonych w miejscowości Bogusławice oraz właścicieli firm zlokalizowanych na tym terenie.

                W dniu 23 września 2022 r. o godzinie 16.00  (zgodnie z informacją umieszczoną na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Bogusławice) , w świetlicy wiejskiej  w miejscowości Bogusławice, odbędzie się spotkanie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bogusławice.

                W terminie 30 dni od wyznaczonego dnia otwartego spotkania z mieszkańcami, będzie można złożyć ankietę, której druk dostępny jest w Urzędzie Gminy Oleśnica oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Oleśnica. Ankiety będzie można wrzucić do skrzynki znajdującej się w Urzędzie Gminy Oleśnica- pokój nr 1 (sekretariat), złożyć w pokoju nr 2 tut. urzędu, bądź przekazać przez sołtysa i radnego.

Do Zarządzenia Nr 76/22 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Bogusławice, gm. Oleśnica, załączamy ankietę wraz z mapą obrazującą przebieg i proponowane nazwy ulic. Propozycje nazw dla wyznaczonych ulic powstały między innymi w oparciu o ogólne zasady i wytyczne w sprawach nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.

         Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z jej wynikami, w przypadku nadania nazwy ulicy na drodze na gruntach prywatnych, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), Urząd Gminy Oleśnica wystąpi do właścicieli o wymaganą pisemna zgodę.

Po uzyskaniu ww. zgód, nazwy ulic zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Gminy. Następnie wykonane zostanie opracowanie geodezyjno- przestrzenne. Zawarte będą w nim wszystkie zatwierdzone nazwy ulic, dodatkowo  każda nieruchomość zabudowana oraz przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostanie podporządkowana do określonej ulicy z nowym numerem budynku. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysyłane zawiadomienia- zaświadczenia o zmianie numeracji, na podstawie których będzie można zmienić dokumenty. W dalszej kolejności powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach, za którą odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Natomiast Gmina Oleśnica poniesie koszty umieszczenia tabliczek ulicowych oraz wprowadzenia zmian w dokumentacji gminnej.

 

Formalności z racji zmiany adresu:

  • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny- nie musisz go wymieniać ze względu na zmianę miejsca zameldowania.
  • Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela
  • Należy wymienić dokumenty komunikacyjne (prawo jazdy i dowody rejestracyjne)
  • Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji w księdze wieczystej
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą- zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
  • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu.

 

Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:

- Urzędu Statystycznego

- Urzędu Skarbowego

- Urzędu Pocztowego w Oleśnicy

- Starostwa Powiatowego

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy,

- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Prosimy o zwrot ankiet.

Biuletyn Informacji Publicznej