Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie i komunikat o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp dla obrębów Dąbrowa i Jenkowice, w gminie Oleśnica.
2018-10-24 07:57:11, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica 24.10.2018 r.


RGNiOŚ.6721.1.18.2.2018

KOMUNIKAT

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Dąbrowa i Jenkowice,
w gminie Oleśnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945), Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwał:

- nr XLIII/307/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, w gminie Oleśnica w zakresie zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych,

- nr XLIII/308/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski dotyczące w/w prognoz oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Oleśnica 24.10.2018 r.


RGNiOŚ.6721.1.18.1.2018

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Dąbrowa i Jenkowice, w gminie Oleśnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945), Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwał:

- nr XLIII/307/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, w gminie Oleśnica w zakresie zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych,

- nr XLIII/308/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski dotyczące w/w prognoz oddziaływania na środowisko można składać
 w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24