Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościGazyfikacja Gminy Oleśnica inf. z dn. 10.03.2020 r.
2025-03-10 08:40:41, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 3 czerwca 2020r.:

Ankieta zapotrzebowania na gaz ziemny w miejscowościach Gminy Oleśnica

W lipcu 2019 r. oraz w marcu 2020 r. Urząd Gminy Oleśnica we współpracy z sołtysami i  radnymi  przeprowadził w  miejscowościach gminy Oleśnica ankiety dotyczące zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankietyzacji zostaną w sierpniu 2020 r. przedstawione Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., która podejmie decyzję o ewentualnej rozbudowie sieci gazowej biorąc pod uwagę opłacalność inwestycji. Im większa liczba potencjalnych odbiorców gazu, tym większe prawdopodobieństwo realizacji przedsięwzięcia. Odzew z niektórych miejscowości jest dość mały, dlatego UGO przedłuża termin składania ankiet do 15 lipca 2020 r. (formularze poniżej). Na chwilę obecną, zapotrzebowanie na gaz ziemny w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Miejscowość Ankiety
na TAK
Zapotrzebowanie
w %
Bogusławice 78 51,32
Brzezinka 11 14,29
Bystre 69 23,55
Cieśle 44 28,21
Gręboszyce 18 60,00
Krzeczyn 58 34,12
Ligota Mała 64 23,79
Ligota Polska 32 17,98
Ligota Wielka 68 43,59
Nowa Ligota 2 8,33
Nowoszyce 3 12,00
Osada Leśna 4 16,00
Ostrowina 4 3,74
Piszkawa 44 47,31
Poniatowice 61 17,58
Smolna 93 42,86
Sokołowice 99 29,91
Świerzna 20 15,04
Wszechświęte 5 7,81
Wyszogród 6 13,33
Zarzysko 2 6,06
Zimnica 16 32,00

Łączne zapotrzebowanie z wszystkich sołectw kształtuje się na poziomie 26,92%

Poniżej formularze ankiety w różnych wersjach:

   Formularz do wydruku (Format DOCX)

   Formularz do wydruku (Format PDF)

   Aktywny formularz do wypełnienia elektronicznego (Format PDF)

Wypełnione ankiety proszę składać osobiście lub za pośrednictwem sołtysa, radnego Państwa miejscowości, w Urzędzie Gminy Oleśnica (sekretariat), ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, bądź przesyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu lub poczty e-mail na adres: urzad@olesnica.wroc.pl w terminie do 15 lipca 2020 r.

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56- 400 Oleśnica, więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień osoby, której dane przetwarzamy znajdują się za stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl w zakładce BIP.

------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 3 czerwca 2020r.:

Gazyfikacja miejscowości Boguszyce, Boguszyce Osiedle, Spalice

W roku 2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. planuje rozpoczęcie gazyfikacji Boguszyc, Osiedla Boguszyce oraz Spalic (dotychczas zgazyfikowano: Nieciszów, Smardzów, Jenkowice, Dąbrowę oraz Osadę Bystre). Przewidziany termin uzyskania pozwolenia na budowę to lata 2019-2020, a realizacja zadania – II kwartał 2021. Po uzgodnieniu ww. dokumentacji projektowej, PSG rozpocznie proces wydawania warunków przyłączenia oraz zawierania umów przyłączeniowych z klientami przy trasie ww. gazociągu. Po jego zrealizowaniu rozpoczęte zostaną prace związane z etapem II, tj. sukcesywna rozbudowa sieci dystrybucyjnej w miejscowościach Spalice i Boguszyce w zależności od zapotrzebowania.

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice informujemy, że na dzień 1 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęło 180 wniosków od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. 

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej, mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Wnioski zebrane za pośrednictwem Urzędu  również zostaną przekazane do PSG.

Poniżej wzory wniosków do pobrania:

  wzór wniosku dla gospodarstwa domowego
  wzór wniosku dla gospodarstwa domowego - wypełniony
  wzór wniosku dla wspólnot i przedsiębiorstw
  koncepcja doprowadzenia sieci gazowej do miejscowości Spalice, Boguszyce i Cieśle
     w gm. Oleśnica - mapa poglądowa

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24