Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościPieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2017-03-17 15:16:40, opublikował: Rzeźnik Marcin

Pieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ponad 6 mln zł mogą otrzymać samorządy i instytucje edukacyjne z obszaru ZIT WrOF na kształcenie zawodowe w ramach organizowanego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.  
Używając języka unijnego mowa o konkursie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF”. Wsparcie można otrzymać w zakresie podnoszenia/nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w przypadku korzystania ze szkolnictwa zawodowego.
Lista jest długa i obejmuje.:
• organizację praktycznych form nauczania – staży, praktyk zawodowych;
• uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
• działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
• doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:
- przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:
- szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).
O dofinansowanie mogą starać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Bezpośrednimi odbiorcami pomocy będą  przede wszystkim uczniowie i słuchacze szkół zawodowych, nauczyciele zawodów oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Nabór wniosków trwa od 6 marca do 31 marca. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-10-04-02-iz-00-02-22717-dla-poddzialania-10-4-2-dostosowanie-systemow-ksztalcenia-szkolenia-zawodowego-potrzeb-rynku-pracy-zit-wrof/).

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24