Polbus Logo
Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica -> POLBUS 
https://polbus.pl/strefa-pasazera/komunikacja-miejska-i-podmiejska/komunikacja-autobusowa-gminy-olesnica/

Koleje Dolnośląskie Logo
KKA - Kolejowa Komunikacja Autobusowa Kolei Dolnośląskich 
Linia D81: Wrocław Główny - Oleśnica Rataje - Oleśnica – Syców (przez Cieśle i Poniatowice)
https://kolejedolnoslaskie.pl/rozklad-jazdy/#rozklad_jazdy