Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) nieprzerwanie od 1992 roku monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. przez ministerstwa, urzędy centralne, NBP, ONZ, UNESCO, Bank Światowy, uczelnie, placówki naukowe.

Realizację badania w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a do wylosowanych mieszkań/gospodarstw dzwonią ankieterzy statystyczni realizując badanie przez telefon lub odwiedzając gospodarstwa domowe.

Więcej na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz innych badań ankietowych możemy dowiedzieć się na stronie internetowej GUS, pod linkiem:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27#!study7

Zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji. Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać na stronie internetowej https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera lub dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonów: 

  • Urząd Statystyczny we Wrocławiu: 71 371 63 33, 71 371 63 89
  • Oddział w Jeleniej Górze: 75 642 40 34
  • Oddział w Legnicy: 76 866 52 47
  • Oddział w Wałbrzychu: 74 886 92 19

Prosimy o przychylne przyjęcie naszego ankietera.

Z poważaniem
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych - Informatorium

Galeria zdjęć