Przebieg Trasy Kamiennej Dolnośląskiej Cyklostrady przez teren gminy Oleśnica.
30 listopada br. Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w wysokości 50 000 zł, w formie dotacji celowej - Województwu Dolnośląskiemu, na realizację zadania pn."Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Kamienna".
 
Samorząd wojewódzki planuje realizację budowy ścieżek rowerowych w całym regionie, we współpracy z samorządami lokalnymi, w tym między innymi przez teren gminy Oleśnica. Trasa Kamienna przebiegać będzie z Rakowa w gminie Długołęka przez Nieciszów do Oleśnicy i dalej przez Dąbrowę i Nowosiedlice do Dobroszyc. Na terenie gminy Oleśnica kontynuowana będzie budowa drogi rowerowej z Nieciszowa do Oleśnicy, której odcinek ciągu pieszo-rowerowego o długości 250 m Gmina Oleśnica oddała do użytku w maju 2023 r. (na zdjęciu).
 
Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Cyklostrada Dolnośląska docelowo będzie miała przeszło 2 tys. km długości, poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową.
 
Poniżej link do mapy z przebiegiem tras rowerowych, przygotowanej na podstawie opracowania pt. „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA”

Galeria zdjęć


Oddany w maju 2023 r. 250 m odcinek ciągu pieszo-rowerowego z Nieciszowa w kierunku Oleśnicy.
Oddany w maju 2023 r. 250 m odcinek ciągu pieszo-rowerowego z Nieciszowa w kierunku Oleśnicy.