Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościNowe dowody osobiste oraz zmiany dotyczące ewidencji ludności
2015-02-24 13:55:01, opublikował: Gieroń-Bojanowska Paulina

    Z dniem 1 marca 2015 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Wszystkie urzędy obowiązane będą do pracy w aplikacji ŹRÓDŁO zasilającej System Rejestrów Państwowych.
    Dotychczasowa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) zostanie zastąpiona przez dwie nowe: ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131  z późn. zm.). 
    Najistotniejsze zmiany dotyczące dowodów osobistych:
- w dowodach osobistych wydanych po 1 marca 2015 r. nie będzie takich informacji jak: adres zameldowania, podpis, wzrost oraz kolor oczu,
- wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Należy pamiętać, że gotowy dokument będzie się odbierać w urzędzie, w którym został złożony wniosek,
- do wniosku należy dołączyć aktualną, kolorową fotografię (wym. 35 x 45 mm), która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
- wniosek będzie można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 rodzin lub datą upływu terminu ważności dowodu,
- osoby, które nie ukończyły 5 roku życia, otrzymują dowód ważny przez okres 5 lat. A osoby, które ukończyły 5 rok życia otrzymują dowód ważny przez okres 10 lat. Nie będzie już dowodów
z terminem ważności na czas nieoznaczony,
- wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek w postaci elektronicznej, powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

    Zmiany dotyczące ewidencji ludności:
- nadal będzie istnieć obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego
lub czasowego,
- dla dzieci urodzonych po 1 marca 2015 r. o nadanie numeru PESEL, występuje kierownik urzędu stanu cywilnego,
- organ gminy będzie właściwy do wystąpienia o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich mieszkających poza granicami RP, którzy nie mają jeszcze nadanego numeru PESEL oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP,
- wniosek o wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu będzie można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych
przy składaniu elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego.
    Ponadto od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe wzory wniosku zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, udostępnienia danych oraz wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
     Z uwagi na powyższe zmiany oraz konieczność pracy w nowej aplikacji (ŹRÓDŁO) czas realizacji określonych zadań może ulec wydłużeniu. Dodatkowe informacje uzyskać można
w pok. 12 tut. Urzędu oraz pod nr tel. 71 314 02 12.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

    zobacz więcej na obywatel.gov.pl

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24