Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościSesja Rady Gminy • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie • profilaktyka uzależnień
2019-03-26 08:51:26, opublikował: Kembłowska Agnieszka

 Sesja Rady Gminy
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
•  profilaktyka uzależnień

W lutym odbyła się kolejna, czwarta w tej kadencji, sesja Rady Gminy Oleśnica. Tradycyjnie rozpoczęła się od ustalenia kworum i przedstawienia proponowanego porządku przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.

W pierwszej części obrad sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przedstawiła przewodnicząca Grażyna Leszczyńska. Komisja ta jest realizatorem zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Z kolei sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok przedstawiła przewodnicząca Anna Baran. Zespół ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jego utworzenie należy do zadań własnych gminy.
W dalszej części sesji rozpatrzono następujące projekty uchwał:
1. zmieniająca uchwałę w  sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Oleśnica;
2. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1464D w miejscowości Bogusławice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
3. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2019;
4. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019  i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ;
5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019;
6. zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
7. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Na zakończenie sesji Wójt przedstawił informację ze swojej pracy między sesjami.

Zgonie z obowiązkiem ustawowym obrady czwartej sesji Rady Gminy Oleśnica były transmitowane na żywo za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (nagrania obrad udostępnione są na stronie internetowej gminy). Nowością podczas sesji są urządzenia elektroniczne używane przez radnych podczas głosowań nad uchwałami, które ułatwiają m.in. sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

Przypominamy również, że wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica
w zakładce „Prawo lokalne”.

Grażyna Leszczyńska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


Anna Baran - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24