Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościBezpieczeństwo w gminie Oleśnica - XL sesja
2018-02-23 13:50:53, opublikował: Kędziora Piotr

Wiodącym tematem XL sesji Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 26 stycznia 2017 roku było bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie Oleśnica. W sesji uczestniczył Wójt Marcin Kasina wraz ze współpracownikami oraz sołtysi.

Na sesji wystąpili również zaproszeni goście:
- Naczelnik Wydziału Prewencji Grzegorz Krawczyk zapoznał radnych ze stanem zagrożenia przestępczością i skutecznością ścigania sprawców przestępstw w 2017 roku oraz z głównymi kierunkami pracy Policji w najbliższym czasie;
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Noworycki przedstawił działania organizacyjne i prawne jednostki, statystykę pożarów i miejscowych zagrożeń. Szczegółowo omówił także charakterystyczne zdarzenia na terenie gminy Oleśnica, przeprowadzone szkolenia dla członków OSP, ocenę stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie gminy Oleśnica w roku 2017 oraz przyznane dotacje  dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz dla jednostek spoza Systemu;
- Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański zaprezentował sprawozdanie z działalności OSP w 2017 roku.

Podjęto także następujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2018;
b. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Oleśnica”;
c. zmieniająca uchwałę nr III/9/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre;
d. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Dąbrowa i Jenkowice;
e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018;
f. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy;
g. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2018 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu;
h. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/276/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
i. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok oraz plany pracy na 2018 rok, natomiast  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami.Od lewej:  Naczelnik Wydziału Prewencji Grzegorz Krawczyk, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Józef Kołomański, Kierownik Referatu Dzielnicowych Sławomir Gierlach

Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Noworycki

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24