Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościRolnictwo w gminie Oleśnica – XXXVIII sesja
2017-12-01 15:04:31, opublikował: Kembłowska Agnieszka
W dniu 28 listopada 2017 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Oleśnica, dotycząca problemów rolnictwa na wsi.

Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Marian Słotnicki. Wystąpienie Przewodniczącego koncentrowało się na uciążliwościach jakie niesie za sobą praca na roli.
W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;
b. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica;
c. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2018 roku;
d. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania;
e. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy;
f. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej;
g. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Ligocie Małej;
h. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Smolnej;
i. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej   w Sokołowicach;
j. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej we Wszechświętem;
k. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, działki o nr 382/16 położonej w m. Spalice i działki o nr 59/6 położonej w m. Cieśle;
l. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2018 rok;
m.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oleśnica z adania publicznego z zakresu pomocy społecznej;
n. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Oleśnica;
o. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
p. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24