Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz oddania w najem socjalny.
2022-09-28 10:25:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 307 o pow. 0,4309 ha położona w obrębie Ligota Mała, zabudowana budynkiem nr 97 i 97a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076641/2.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Teren działki nr 307 o pow. 0,0109 ha

Pomieszczenie remizy strażackiej o pow. 58,00 m2

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkami o nr porządkowym 97 i 97a, położona we wsi Ligota Mała, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, plac zabaw oraz użytki rolne. Działka o kształcie złożonym. Nieruchomość wykorzystywana jest jako remiza strażacka.

Na części nieruchomości i budynku zlokalizowana jest świetlica wiejska. Zapis w rejestrze gruntów przypadający na remizę: Br-RVI – 0,0109 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UK/2 – tereny usług kultury i sakralnych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Ligocie Małej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,  pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina
WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 735 o pow. 0,1404 ha położona w obrębie Smolna, zabudowana budynkiem nr 46 i 46a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076632/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Pomieszczenie remizy strażackiej – 60,00 m2 wraz z prawem przechodu i przejazdu na rzecz OSP Smolna.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem o nr porządkowym 46 i 46a, położona w centralnej części wsi Smolna, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz kościół. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, na czele działki pomnik. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska oraz remiza strażacka.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UP/2 – tereny zabudowy usług publicznych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Smolnej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin KasinaWÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM SOCJALNY


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Udział, stanowiący własność Gminy Oleśnica, wynoszący 2073/1000 części wspólnych budynku i działki gruntu nr 289/10 o pow. 0,3706 ha w Krzeczynie zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o nr 53. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00081746/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w najem socjalny

Lokal socjalny nr 3/2 w budynku nr 53 w Krzeczynie o łącznej powierzchni użytkowej 23,10 m2, składający się z pokoju o pow. 16,53 m2 oraz wspólnych dla lokali 3/1, 3/2 i 4/1: kuchni o pow. 14,68 m2 i łazienki z wc o pow. 5,02 m2.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na południowym krańcu obrębu Krzeczyn przy rzece Widawa. W sąsiedztwie lasy, staw oraz pola uprawne. Dojazd do budynku przez około 2-kilometrowy odcinek drogi gruntowej do drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Budynek nr 53 jest to obiekt przedwojenny, podpiwniczony, jednopiętrowy, z poddaszem niemieszkalnym i wspólnym wejściem do budynku. Wejścia do lokali osobne. Dach dwuspadowy.

Lokal: posadzki z desek podłogowych i płyty paździerzowej z wykładziną pcw. Stolarka okienna z pcw. Ściany malowane farbami klejowymi i emulsyjnymi, w kuchni i łazience częściowo płytki ceramiczne lub lamperie olejne. Woda czerpana ze studni za pomocą hydroforu, elektryczna. Kanalizacja – szambo bezodpływowe. Stan techniczny dostateczny – posiada szereg wad typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy. Istnieje duże zużycie funkcjonalne lokalu poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń – „przechodne”, brak balkonu.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu nieruchomość znajduje się:

- na obszarze zalewu wody Q 1%,

- w granicy obszaru Wspólnoty Lasy Grędzińskie PLH020081 - granica projektowanego obszaru Natura 2000.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Na podstawie §1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 91/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stawka czynszu za lokal wynosi 34,65 zł w stosunku miesięcznym.

8) Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem socjalny w trybie bezprzetargowym.

Okres umowy najmu – 3 lata.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina