Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - udział wynoszący 1/4 części w działce nr 192 o pow. 0,
2022-08-31 09:28:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 192 położona w obrębie Zarzysko uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00022397/3. Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący ¼ części w prawie własności działki.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,2400 ha

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Zarzysko w odległości około 9,1 km od centrum miasta Oleśnica. Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce ma nawierzchnię asfaltową z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową (w odległości ok. 80 m). W pobliżu znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany. Na terenie działki pozostałości fundamentów zabudowy typu stodoła oraz samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. Kształt działki regularny, z niewielką odnogą.

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1300 ha, Br-PsIV – 0,1100 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla terenu działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica teren rozpatrywanej działki nr 192 oznaczony jest symbolami:

M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej,

U – tereny usług komercyjnych.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości (zł)

21.798,00 zł.

7) Cena wywoławcza (zł)

22.000,00 zł.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 13.10.2022 r.Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.08.2022 r. do 21.09.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,

 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/