Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica
2023-02-07 07:59:24, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 136/19 w Nowej Ligocie.
2023-01-31 13:28:48, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 136/19 położona w obrębie Nowa Ligota uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,0484 ha
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Ligota, w odległości ok. 12 km od centrum Oleśnicy.
W okolicy znajdują się użytki rolne, zabudowa zagrodowa, las. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową poprzez odpłatną służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 136/17. Pod działką nr 136/19 przebiegają linie wodociągowe Ø90 i Ø40 oraz linia telefoniczna. Na terenie nieruchomości krzewy i drzewa bez wartości użytkowej.
Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,0484 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
R/7 – tereny rolnicze.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
2.048,00 zł.
7) Cena sprzedaży (zł)
2.048,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległej, której właścicielem są osoby fizyczne. Jednocześnie działka nie posiada możliwości do samodzielnego zagospodarowania.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 15.03.2023 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz przetargów ustnych nieograniczonych.
2023-01-31 13:13:56, opublikował: Zaręba Łukasz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  położonych w miejscowościach Brzezinka oraz Wyszogród

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka nr 250/2 położona w obrębie Krzeczyn i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00092431/5.
2) Powierzchnia części nieruchomości
4,0126 ha
3) Opis nieruchomości
Działka położona jest w północno-wschodnim krańcu obrębu wsi Krzeczyn w sąsiedztwie lasów oraz użytków rolnych. Od południowej strony działka graniczy z rzeką Świerzną. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, o kształcie zbliżonym do prostokąta. W pobliżu skrzyżowanie dróg Krzeczyn-Ligota Wielka-Ligota Mała. Zapis w rejestrze gruntów: RIVb ? 0,2045 ha, ŁIV ? 3,1117 ha, ŁV ? 0,5214 ha, W-ŁIV ? 0,0870 ha, W-ŁV ? 0,0880 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
U/1 - tereny zabudowy usługowej. Działka wykorzystywana będzie na cele rolne.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Czynsz wywoławczy
700,00 zł/ha rocznie.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Roczną stawką czynszu za dzierżawę dzierżawy będzie stawka uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wywoławcza roczna stawka czynszu wynosi 700,00 zł/ha.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9) Terminy wnoszenia opłat
Raz w roku.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Okres dzierżawy ? 4 lata.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Wójt
(-) Marcin Kasina


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka nr 98 położona w obrębie Ligota Wielka i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00085995/4.
2) Powierzchnia części nieruchomości
1,5600 ha
3) Opis nieruchomości
Działka położona w południowej części obszaru wsi Ligota Wielka w sąsiedztwie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, o kształcie wydłużonego prostokąta. Zapis w rejestrze gruntów: RIIIb ? 0,0800 ha, RIVa ? 0,4000 ha, RIVb ? 0,4000 ha, RV ? 0,4100 ha, RVI ? 0,2700 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
W części MN/38 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM/42 ? tereny zabudowy zagrodowej, R/35 ? tereny rolnicze. Działka wykorzystywana będzie na cele rolne.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Czynsz wywoławczy
700,00 zł/ha rocznie.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Roczną stawką czynszu za dzierżawę dzierżawy będzie stawka uzyskana w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wywoławcza roczna stawka czynszu wynosi 700,00 zł/ha.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9) Terminy wnoszenia opłat
Raz w roku.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Okres dzierżawy ? 4 lata.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
2023-01-30 09:43:23, opublikował: Bojanowski Paweł

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP - Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

więcej informacji na: www.prezydent.pl

pobierz: regulamin konkursu (format PDF)

pobierz: karta zgłoszeniowa (format PDF)

pobierz: plakat (format PDF)

Czytaj
Przerwa w dostawie wody
2023-01-30 07:54:39, opublikował: Kędziora Piotr
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Boguszycach informuje, że w dniu 30.01.2023 r. (pon.) w godzinach od 8.00 -13.00 w miejscowościach Zarzysko, Wyszogród, Wszechświęte, Bogusławice wystąpią przerwy w dostawie wody z powodu wpięcia wykonywanej sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj
Zawiadomienie o LVI sesji Rady Gminy Oleśnica.
2023-01-23 13:47:16, opublikował: Bojanowski Paweł

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, która dotyczyć będzie bezpieczeństwa w gminie Oleśnica, odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Sesje będzie można również oglądać na żywo poprzez serwis:

transmisjaobrad.info

pełna treść zawiadomienia

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r
2023-01-23 10:15:23, opublikował: Bojanowski Paweł

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

 • 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu (zakładka Druki/Wnioski?Podatki i opłaty?Postępowanie?Akcyza 2023) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, piętro I, pok. 20. Również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Info: Referat F

Czytaj
Informacja o Regionalnym Systemie Ostrzegania
2023-01-16 14:32:06, opublikował: Bojanowski Paweł

Przypominamy mieszkańcom o funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania, będącego darmową i powszechną usługą umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach, dostępna min. poprzez telefony komórkowe.

W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń.

Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące min. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.

Komunikaty i ostrzeżenia zamieszczane w RSO generuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zależności od zasięgu zagrożenia.

Informacje dotyczące funkcjonowania RSO , możliwości pobrania oraz film informacyjny jak korzystać z najnowszych wersji aplikacji , znajduję się pod adresem

https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Krzysztof Tkaczyk
Podinspektor ds. obronności,
zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Czytaj
Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 12 styczni
2023-01-12 14:48:22, opublikował: Pawłowska Agnieszka

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:
1. przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2. rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3. propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4. profilaktykę i leczenie wad postawy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami:
? ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.);
? ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.).
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
5. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania.
1. rozpoczęcie zadania: I kwartał 2023 roku
2. zakończenie zadania: do 15 grudnia 2023 roku

V. Warunki realizacji zadania.
1. miejsce wykonania zadania publicznego - szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2. umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3. wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 3 lutego 2023 r. do godz. 14.00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1. znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2. ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3. ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4. ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5. możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Oleśnica w latach 2021 i 2022 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
1. w 2021 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 97 891,76 zł., z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 60 000,00 zł.
2. w 2022 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 213 483,49 zł., z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 100 000,00 zł.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
Zawiadomienie o LV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2023-01-10 15:42:28, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 11 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Wysoce zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)
2023-01-04 08:06:15, opublikował: Bojanowski Paweł

Wysoce zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)

Uwaga hodowcy drobiu, rośnie zagrożenie wystąpienia i szerzenia się ognisk HPAI. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy poleca stosowanie się do Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768). Podstawowe zasady bioasekuracji to:

 • utrzymywanie drobiu bez kontaktu z ptakami dzikimi
 • pojenie i karmienie drobiu w miejscach niedostępnych dla dzikich ptaków
 • przechowywanie paszy i ściółki w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków
 • zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywanego drobiu

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia PLW o wystąpieniu niepokojących objawów u drobiu tj.:

 • zwiększonej śmiertelności
 • spadku pobierania paszy i wody
 • nagłego spadku nieśności
 • duszności, biegunki

zobacz informację (format PDF)

Info: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

Czytaj
W dniu 3 stycznia br. kasa urzędu będzie nieczynna.
2023-01-03 09:06:48, opublikował: Warszawska Monika
W dniu 3 stycznia br. kasa urzędu będzie nieczynna.
Czytaj
Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Oleśnica oraz dofinansowanie kosztów inwestycji s
2022-12-29 13:06:49, opublikował: Bojanowski Paweł

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica oraz wniosków o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe dotacje przysługują na planowane zadania inwestycyjne zrealizowane w danym roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o przyznanie dotacji, których realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy dotacji.

WAŻNE: Okres kwalifikalności kosztów rozpoczyna się po podpisaniu umowy dotacji z gminą.

Druki przedmiotowych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, 56-400 Oleśnica, pok. nr 2 (wniosek na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Oleśnica) oraz pok. nr 4 (wniosek o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków) lub na stronie internetowej olesnica.wroc.pl, w zakładce Druki/Wnioski.

Treść uchwał oraz wnioski również można pobrać klikając w linki zamieszczone poniżej.

UCHWAŁA NR LI/394/22 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica.
Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w gminie Oleśnica 
UCHWAŁA NR LI/396/22Rady Gminy Oleśnicaz dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia i  rozliczenia dotacji celowej z  budżetu Gminy Oleśnica na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica
Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica
Wniosek o dotację budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Angelina Kowal
Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Czytaj
Zawiadomienie o LIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica
2022-12-29 10:12:17, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
W dniu 30 grudnia br. (piątek) kasa urzędu będzie nieczynna.
2022-12-29 09:13:55, opublikował: Warszawska Monika
W dniu 30 grudnia br. (piątek) kasa urzędu będzie nieczynna.
Czytaj
Senior Online - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
2022-12-28 14:16:41, opublikował: Bojanowski Paweł

Celem działań „ Seniora online” jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania online mają również na celu przekazanie seniorom treści obowiązujących przepisów oraz gdzie uzyskać pomoc gdy będziemy jej potrzebować.

Tym razem gościem spotkania będzie Staszek Król – specjalista ds. promocji Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz jeden z założycieli grupy rowerowej Oleśnica Bajk Stajl, której ideą jest stworzenie grupy świadomych społecznie i ekologicznie cyklistów. Koordynator i współautor międzypokoleniowego projektu „Tandem” realizowanego w ramach „Seniorów w Akcji” (projekty wspierane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach dofinansowania z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

W dniu 02.01.2023 r odbędzie się Senior on line. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z powiatu oleśnickiego do udziału w spotkaniu. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 9:00.

Link do spotkania "Senior online"

Więcej informacji na: olesnica.policja.gov.pl

st.asp. Bernadeta Pytel
Oficer Prasowy KPP Oleśnica

Czytaj
Przypomnienie o konieczności kontrolowania obiektów w zakresie zalegającego na dachach śniegu
2022-12-27 10:59:58, opublikował: Bojanowski Paweł

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych w okresie zimowym o konieczności kontrolowania obiektów w zakresie zalegającego na dachach śniegu,

występowania sopli i nawisów śniegowych na elewacjach budynków , mogącym potencjalnie zagrażać uszkodzeniom budynków i bezpieczeństwu mieszkańców

Krzysztof Tkaczyk
Podinspektor ds. obronności,
zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pamiętamy - pomagamy. Spotkanie z tradycją
2022-12-21 11:18:00, opublikował: Pawłowska Agnieszka

   Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pamiętamy – pomagamy. Spotkanie z tradycją” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Smardzowianie” ze Smardzowa na realizację powyższego zadania publicznego.
    Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 000,00 zł. brutto (słownie: pięć tysiące złotych brutto).


Inspektor ds. współpracy
/-/ Agnieszka Pawłowska

Czytaj
Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica
2022-12-21 07:58:42, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-12-20 08:45:32, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że LIII sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, dotycząca uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Wszystkich: 2011, wyświetlone od 0 do 20    Następne >