Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Nieciszów, gm. Oleśnica,
2018-11-29 12:35:25, opublikował: Ogrodnik Mariusz


Szanowni Państwo,

w celu poznania Państwa opinii dotyczącej konieczności wprowadzania nazewnictwa ulic w miejscowości Nieciszów oraz zebrania propozycji nazw ulic, w dniach od 03 grudnia 2018 r. do 05 stycznia 2019 r. przeprowadzamy konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy osoby posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miejscowości Nieciszów, właścicieli nieruchomości, właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w miejscowości Nieciszów oraz właścicieli firm.

Do Zarządzenia Nr 91/18 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Nieciszów, gm. Oleśnica, załączamy Regulamin konsultacji oraz Ankietę Konsultacji Społecznych.

W II kwartale 2019 r. odbędzie się spotkanie z Sołtysem i Radą Sołecką Sołectwa wsi Nieciszów, którym zostanie przedstawiona propozycja nazw ulic.

Do końca II kwartału 2019 r. zostanie zorganizowane spotkanie wiejskie, podczas którego mieszkańcom zostanie przestawiona mapa z proponowanymi nazwami ulic.

W przypadku nadania nazwy ulicy na drodze na gruntach prywatnych, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), Gminy Oleśnica wystąpi do właścicieli o wymaganą pisemną zgodę.

Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z jej wynikami nazwy ulic zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Gminy.

Następnie wykonane zostaje opracowanie geodezyjno-przestrzenne - Internetowy Menager Punktów Adresowych. Zawarte będą w nim wszystkie zatwierdzone nazwy ulic, dodatkowo każda nieruchomość zabudowana oraz przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostanie podporządkowana do określonej ulicy z nowym numerem budynku. Do mieszkańców i właścicieli wysyłane będą zawiadomienia- zaświadczenia o zmianie numeracji, na podstawie których będzie można zmienić dokumenty. W dalszej kolejności powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach, za którą odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Gmina poniesie koszty tabliczek ulicowych oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

Formalności z racji zmiany adresu:
    • Należy wymienić dowód osobisty tylko, jeśli w obecnym posiadanym dowodzie wpisany jest adres zamieszkania. Od dnia 01.03.2015 r. nie wymienia się dowodu osobistego.
    • Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela.
    • Należy wymienić dokumenty komunikacyjne (prawo jazdy i dowody rejestracyjne)
    • Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji w księdze wieczystej.
    • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
    • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu.

Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:
    •  Urzędu Statystycznego
    • Urzędu Skarbowego
    • Urzędu Pocztowego w Oleśnicy
    • Starostwa Powiatowego
    • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    •  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Prosimy o zwrot ankiet do dnia 05 stycznia 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24