Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Smardzów
2018-10-30 11:41:05, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic
w miejscowości Smardzów


30.10.2018 r.
 

W dniu 28 września 2018 r. Wójt Gminy Oleśnica podpisał Zarządzenie Nr 77.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Smardzów. Zgodnie z ww. zarządzeniem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami sołectwa oraz ankiet. Konsultacje miały na celu zebranie od ich uczestników opinii na temat konieczności wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Smardzów oraz opinii o proponowanych nazwach ulic. Do udziału w konsultacjach uprawnione były osoby zamieszkałe na terenie sołectwa, właściciele nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz właściciele firm zlokalizowanych na tym terenie. Termin konsultacji ustalono od 05 października 2018 r. do 22.10.2018 r.


W dniu 05 października 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Smardzowie odbyło się spotkanie wiejskie, podczas którego przedstawiono mapę z projektem lokalizacji oraz proponowane nazwy ulic. Obecnym na spotkaniu rozdano ankiety stanowiące załącznik do ww. zarządzenia.


Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia opinii poprzez wypełnienie ankiety. Uprawnieni do udziału w konsultacjach mogli pobrać ankiety w Urzędzie Gminy Oleśnica,  u Sołtysa oraz w formie elektronicznego formularza konsultacyjnego, który dostępny był stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleśnica.


W dniach od 05 października 2018 r. do 22 października 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 106 ankiet. Za wprowadzeniem nazw ulic na terenie miejscowości Smardzów opowiedziało się 97 ankietowanych, przeciw było 9.


Dodatkowo wpłynął wniosek od właścicieli nieruchomości o uwzględnienie w procesie nadawania nazw ulic w miejscowości Smardzów, drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego numerem 6 KD-D, łączącej ich nieruchomość z drogą 1 KD-L. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i  w związku z powyższym nieruchomościom o numerach ewidencyjnych działek 52/6 i 50/10 zostanie nadana nazwa ulicy Opalowa. 


Podczas konsultacji dokonano zmiany przebiegu ulicy Rubinowej. Część działek wchodzących w jej przebieg uzyska nazwę ulicy Brylantowa.


Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), Urząd Gminy Oleśnica w przypadku nadania nazwy ulic dróg na gruntach prywatnych, wystąpił do właścicieli o wymaganą pisemną zgodę.


Podsumowując całokształt konsultacji stwierdzono, iż, opinie wyrażone przez mieszkańców potwierdzają potrzebę wprowadzenia nazewnictwa ulic i uporządkowania numeracji porządkowej w miejscowości Smardzów.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24