Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacja dla mieszkańców wsi Smardzów
2018-10-01 15:21:24, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Informacja dla mieszkańców wsi Smardzów

Szanowni Państwo,

w celu poznania Państwa opinii dotyczącej konieczności wprowadzania nazewnictwa ulic w miejscowości Smardzów w dniach od 05.10.2018 r. – 22.10.2018 r. przeprowadzamy konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy osoby posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie miejscowości Smardzów, właścicieli nieruchomości przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę położonych w miejscowości Smardzów oraz właścicieli firm zlokalizowanych na tym terenie.

Do Zarządzenia Nr 77/18 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic w miejscowości Smardzów, załączamy ankietę wraz z mapami obrazującymi przebieg i proponowane nazwy ulic. Propozycje nazw dla wyznaczonych ulic powstały między innymi w oparciu o ogólne zasady i wytyczne w sprawach nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.

Formularz ankiety wraz z objaśnieniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56- 400 Oleśnica- pokój nr 2, u Sołtysa, Radnego oraz na stronie internetowej BIP Gminy Oleśnica.

Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z jej wynikami nazwy ulic zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Gminy. Następnie wykonane zostaje opracowanie geodezyjno- przestrzenne. Zawarte będą w nim wszystkie zatwierdzone nazwy ulic, dodatkowo każda nieruchomość zabudowana oraz przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostanie podporządkowana do określonej ulicy z nowym numerem budynku. Do mieszkańców i właścicieli wysyłane będą zawiadomienia- zaświadczenia o zmianie numeracji, na podstawie których będzie można zmienić dokumenty. W dalszej kolejności powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach, za którą odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Natomiast Gmina Oleśnica poniesie koszty umieszczenia tabliczek z nazwami ulic oraz wprowadzi niezbędne zmiany w dokumentacji gminnej.

Formalności z racji zmiany adresu:

• Należy wymienić dowód osobisty tylko, jeśli w obecnym posiadanym dowodzie wpisany jest adres zamieszkania. Od dnia 01.03.2015 r. nie wymienia się dowodu osobistego.

• Nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela

• Należy wymienić dokumenty komunikacyjne (prawo jazdy i dowody rejestracyjne)

• Jeżeli w księdze wieczystej uwidoczniono adres budynku lub lokalu wówczas adres ten podlega aktualizacji w księdze wieczystej

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą- zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

• Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego aktualizują zawartość wpisu.

Zestawienie nowych adresów będzie wysłane z urzędu do:

- Urzędu Statystycznego

- Urzędu Skarbowego

- Urzędu Pocztowego w Oleśnicy

- Starostwa Powiatowego

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Prosimy o zwrot ankiet do dnia 22.10.2018 r.

Formularz ankiety wraz z objaśnieniami oraz mapami obrazującymi ich przebieg
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24