Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych!
2018-06-20 15:02:24, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Krzeczyn - Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp dla obrębu Krzeczyn z wyłączeniem dz. 250/2, gmina Oleśnica
2018-06-20 09:21:04, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - SUSZA.
2018-06-19 14:28:43, opublikował: Zaręba Łukasz

Wniosek producenta rolnego

Załącznik - Produkcja roślinna i zwierzęca
Załącznik - Informacja dla producentów rolnych

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia wniosku: 71 314-02-02.

Czytaj
Zapytanie ofertowe OP.2600.2.1.2018 (dotyczy zamówienia 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda.)
2018-06-18 10:27:31, opublikował: Syta Maciej

Zapytanie ofertowe
OP.2600.2.1.2018
(dotyczy zamówienia 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda wraz z dostawą na boisko wiejskie w miejscowości Boguszyce Wieś,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2a.
 - Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych
 - Aluminiowe wykończenie elementów
- Rama dolna zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe
 - Pokrycie ze szkła akrylowego o grubości min 3 mm
 - Siedziska plastikowe, z oparciem - przeznaczone dla 8 osób każda
 - Rozstaw osiowy siedzisk: 50 cm
- Opcjonalnie możliwość  istnienia montażu kółek jezdnych wyposażonych w hamulec, ułatwiających transport i przenoszenie wiaty
2b.
Wymiary konstrukcji:
- Wysokość całkowita: min 209 cm (wersja standard), min 233 cm (wersja z kołami)
- Szerokość całkowita: min 126 cm
- Długość kabiny: min 4 metry
2c.
- wiata musi posiadać niezbędne atesty i aprobaty pozwalające wykorzystywać ją w miejscu publicznym

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: lipiec / sierpień 2018


IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: maciej.syta@olesnica.wroc.pl do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15.00
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Maciej Syta pod numerem telefonu 71 314 02 22 lub 667860333 oraz adresem email: maciej.syta@olesnica.wroc.pl
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

  zapytanie ofertowe (format doc)
  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (format doc)

Czytaj
Nowi mieszkańcy Gminy Oleśnica
2018-06-14 09:49:50, opublikował: Bojanowski Paweł

Nowi mieszkańcy Gminy Oleśnica

13 czerwca br. Wójt Gminy Oleśnica powitał najmłodszych mieszkańców gminy. Rodzice dla swoich pociech otrzymali listy gratulacyjne, pluszowe kocyki i kubeczki niekapki z zapasowym ustnikiem oraz bony upominkowe o wartości 100,00 zł do wykorzystania w supermarkecie E.Leclerc.

Powitane dzieci:
Weronika Banaś, Iga Bartłomiejczyk, Kornelia Gabor, Wiktoria Górecka, Martyna Kołodziejczak, Szymon Kowal, Wojciech Midek, Antoni Noga, Kacper Szkudlarek, Karolina Ślazyk, Joanna Świder, Jakub Święch, Wojciech Wieczorek, Julia Wróbel.

Agnieszka Pawłowska

Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie
2018-06-13 10:55:42, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich  z Gminy Oleśnica”

Czytaj
Wszystkich: 1351, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24