Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacja o planowanej do realizacji operacji własnej - LGD Dobra Widawa
2018-01-05 08:01:47, opublikował: Rzeźnik Marcin

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej.


INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Zakres tematyczny operacji:
Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Tytuł operacji: „Aplikacja NATURA” – Dobra Widawa obszar zdrowego i aktywnego wypoczynku

Operacja powinna być zgodna z:

Przedsięwzięciem V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych;
Celem ogólnym 2. Zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej;
Celem szczegółowym 2.3. Wzmocnienie tożsamości lokalnej przez innowacyjną promocję jego walorów;
Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

Liczba osób korzystających z aplikacji prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe obszaru – 500 osób;
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1;
Liczba działań związanych z multimedialnymi narzędziami prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru – 1;
Wysokość środków na realizację operacji:
- 50 000,00 zł brutto
Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowanych

C. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru (treść kryteriów w załączniku nr 4):

- Innowacyjność
- Powiązanie z innymi projektami
- Wykorzystanie lokalnych zasobów
- Promocja LGD
- Doradztwo w siedzibie LGD* (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
- Kompletność, spójność i przejrzystość wniosku
Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 4 pkt.

D. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym: formularz ZGŁOSZENIE (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI” (w oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

E. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia – patrz Załącznik nr 3.

Załączniki:

Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (do pobrania: word, pdf);
Formularz innowacyjność operacji (do pobrania: word, pdf);
Wykaz podmiotów, które mogą zostać beneficjentem oraz informacje o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia (do pobrania: word, pdf);
Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych (do pobrania: word, pdf);
Opis operacji (do pobrania: word, pdf);

 

Infomarcja na stronie Dobrej Widawy

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24