Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOGŁOSZENIE I OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla obrębu Dabrowa i Jenkowice
2017-10-11 09:37:59, opublikował: Ogrodnik Mariusz

 Oleśnica, dnia 11.10.2017 r.

RGNiOŚ.6720.4.4.1.2017

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice".

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach d 19 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.

 Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

 Oleśnica, dnia 11.10.2017 r.

RGNiOŚ.6720.4.4.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice".

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.

  

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24