Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościRadni jednomyślni w sprawie absolutorium dla Wójta Marcina Kasiny !
2018-06-22 15:13:20, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Radni jednomyślni w sprawie absolutorium dla Wójta Marcina Kasiny !

Zwołana na dzień 25 maja 2018 r. XLIV sesja Rady Gminy Oleśnica miała szczególny charakter. Poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

W części dotyczącej absolutorium Wójt Marcin Kasina omówił sprawozdanie, przedstawiając na slajdach podstawowe wskaźniki dochodowe oraz wydatkowe zrealizowanego budżetu. Następnie odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Zwieńczeniem wystąpienia Wójta był ośmiominutowy film, który przedstawił najważniejsze wykonane inwestycje na terenie gminy Oleśnica.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał wszystkich z opinią, w której Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta za 2017 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, przejrzał sprawozdanie z wykonania budżetu oraz finansowe. Do zaprezentowanych dokumentów nie miał zastrzeżeń, więc radnym zarekomendował  udzielenie absolutorium.
Uchwalony przez Radę Gminy Oleśnica budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 53.348.558,55 zł. Dochody wykonano w kwocie 52.665.144,47 zł, co stanowiło 98,72 % planu.
Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 56.769.805,08 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 53.561.287,73 zł, co stanowi 94,35% ogółu planu.
Planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 3.421.246,53 zł w toku realizacji został zmieniony, w rezultacie czego budżet gminy zamknął się deficytem na poziomie 896.143,26 zł.
Należy wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na 2017 rok plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.
W kolejnej części obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2017 rok. Obie ww. uchwały podjęto jednogłośnie, w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kunaj pogratulował Wójtowi, a do gratulacji dołączyli się również pozostali radni oraz uczestnicy obrad.
Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji materiały – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.
Serdecznie zapraszamy do lektury !

Agnieszka Kembłowska


Wójt Marcin Kasina podczas omawiania sprawozdania.


od lewej: Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski, Wójt Marcin Kasina
oraz Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24