Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
2019-08-20 14:52:27, opublikował: Rzeźnik Marcin

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu
pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2. – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”.


1.Zamawiający
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
Regon 931934791, NIP 911-17-77-943.
2.Nazwa projektu
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica”.
3.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2. – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”.
1) Tablica informacyjna z montażem – szt. 2
Tablica informacyjna zawierająca informacje określone na rysunku 1, wolnostojąca z trwałym montażem w podłożu o wymiarach: 80 cm wysokość x 120 cm szerokość, wykonana z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne, osadzona w ramie metalowej na słupkach 4x4cm (ok. 1-2 m nad ziemią) w wymaganej kolorystyce zgodnie z rysunkiem nr 1.

Rysunek nr 1
 
Tablica musi zawierać:
1. nazwę Beneficjenta – Gmina Oleśnica.
2. tytuł Projektu – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica”
3. cel projektu – „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy wiejskiej Oleśnica poprzez ich termomodernizację”.
4. zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE oraz logo promocyjne województwa dolnośląskiego
5. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Wymiary tablic informacyjnych
Tablica jednostronna 80 x 120 cm.
Ważne!
Napisy na tablicy informacyjnej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-do-31-grudnia-2017-roku/
Projekt tablicy wymaga akceptacji Zamawiającego.
Zakres zamówienia:
1. wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami zamawiającego
2. dostawa tablicy
3. montaż tablicy w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez zamawiającego na zewnątrz budynku. Materiał z którego ma być wykonana tablica musi być trwały i odporny na uszkodzenia przez okres minimum 5 lat:
1. Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
2. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica
4. 2 lata gwarancji.
4.Rodzaje i opis kryteriów
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena – 100%.
5.Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin realizacji zmówienia: do dnia 29 sierpnia 2019 r.
6.Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: marcin.rzeznik@olesnica.wroc.pl. Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adres do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

Oferta winna spełniać następujące wymagania: 
1) Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Rzeźnik, tel. (71) 314 02 24 email: marcin.rzeznik@olesnica.wroc.pl
Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

 

Wynik - wybór wykonawcy

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24