Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.:"Tworzymy Zielony Zakątek" - warsztaty ogrodnicze
2023-06-02 14:39:24, opublikował: Bojanowski Paweł

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

W dniu 1 czerwca 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego,w formie wsparcia realizacji zadania, pod nazwą: "Tworzymy Zielony Zakątek"- warsztaty ogrodnicze, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Świerznej, Świerzna 9,56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem: "Tworzymy Zielony Zakątek" - warsztaty ogrodnicze.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Gazyfikacja Boguszyc i Boguszyc Osiedla
2023-06-02 12:59:18, opublikował: Bojanowski Paweł

31 maja w świetlicy wiejskiej w Boguszycach odbyło się spotkanie dotyczące gazyfikacji tego sołectwa (kolejne takie spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godzinie 18:00 w Boguszycach Osiedlu). Przedstawiciele firmy G.EN. Operator (która realizuje projekt) omówili warunki, możliwości i terminy przyłączenia się do sieci gazowej oraz zaprezentowali mapę z etapami budowy poszczególnych jej odcinków.

Według przekazanych przez firmę informacji, posesje zlokalizowane przy sieci gazowej (patrz: mapka) będą mogły pobierać gaz ziemny już podczas tegorocznego sezonu grzewczego. Pozostałe lokalizacje są na etapie projektowania z planowanym oddaniem sieci gazowej do użytkowania na rok 2024. Należy zwrócić uwagę, zaznacza G.EN. Operator, że rozbudowa sieci i przyłączanie do niej nowych odbiorców jest uzależnione od spełnienia warunków techniczno-ekonomicznych. Jeżeli istnieje techniczna możliwość rozbudowy sieci oraz zgłoszona jest wystarczająca liczba mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem, wówczas Spółka podejmuje pozytywną decyzję o rozbudowie. 

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą złożyć wnioski o przyłączenie do sieci gazowej informujemy, że należy je złożyć bezpośrednio w Oddziale w Twardogórze (ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogóra) lub przesłać e-mailem na adres: przylaczenia.twardogora@genoperator.pl Wnioski oraz wszystkie informacje na temat etapów przyłączenia znajdują się na stronie: https://genoperator.pl/strefa-klienta/przylacze-gazowe Kontakt telefoniczny: 663 878 891.

Czytaj
Obrady radnych gminy Oleśnica w drugiej części pierwszego kwartału oraz w drugim kwartale 2023 roku
2023-06-01 15:30:58, opublikował: Bojanowski Paweł

Stan dróg powiatowych oraz działalność kulturalna w gminie Oleśnica

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Oleśnica na 2023 rok, w drugiej części pierwszego kwartału (30 marca 2023 r.) odbyła się zwyczajna (58) sesja Rady Gminy Oleśnica, dotycząca stanu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Oleśnica oraz działalności Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Boguszycach.

Czytaj
Nadzwyczajne i zwyczajne sesje radnych gminy Oleśnica
2023-06-01 12:58:26, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica

W dniach 9 i 29 grudnia 2022 r. oraz 11 stycznia 2023 r. odbyły się nadzwyczajne sesje Rady Gminy Oleśnica, które zostały zwołane, na wniosek Wójta, przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.

Czytaj
Narady Wójta z sołtysami gminy Oleśnica
2023-06-01 12:04:29, opublikował: Kembłowska Agnieszka

W dniu 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się spotkanie Wójta Marcina Kasiny z sołtysami gminy Oleśnica.

W pierwszej części narady sołtysi mogli porozmawiać na temat bezpieczeństwa w swoich miejscowościach oraz uzyskać informację od zaproszonego gościa, którym był kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Oleśnicy Jakub Żylak.

W naradzie uczestniczył również Kamil Marek z firmy 4ECO, który poinformował o spotkaniach w świetlicach wiejskich dotyczących odnawialnych źródeł energii.

W kolejnej części spotkania przedstawiono sprawy bieżące gminnych jednostek oraz Referatów Urzędu. Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska Mariola Fluder omówiła możliwość zakupu węgla w cenie preferencyjnej przez mieszkańców gminy Oleśnica. O problemie z autami pozostawionymi w pasie drogi, które uniemożliwiają prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych oraz o rozkładzie jazdy gminnej komunikacji autobusowej w czasie świątecznym mówił kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz.

Czytaj
Informacja o sprzedaży końcowej węgla dla mieszkańców Gminy Oleśnica
2023-06-01 10:21:17, opublikował: Kędziora Piotr

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OLEŚNICA

 

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. minął termin składania wniosków o zakup węgla po cenie preferencyjnej 1 900,00 zł/t ? brutto.

Informujemy również, że w ramach obecnie jeszcze prowadzonej sprzedaży węgla do dnia 30 czerwca 2023r., Urząd Gminy nie posiada obecnie sorymentu orzech.

Na chwilę obecną dostępny na składach opału jest sortyment ekogroszek. Osoby, które składały wniosek na zakup ekogroszku i są zainteresowane jego zakupem, proszone są o kontakt z Urzędem pod numerem telefonu: 71 314 02 43.Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego
2023-05-30 14:44:00, opublikował: Bojanowski Paweł
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy?
 
Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 517 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Wojskowy Klub Sportowy "OLEŚNICZANKA" na realizację powyższego zadania publicznego.
 
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych brutto 00/100).
 
Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski
Czytaj
MRiRW: Informacja o nowych stawkach dopłat
2023-05-29 12:58:38, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Polski Związek Łowiecki obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia
2023-05-29 12:55:18, opublikował: Bojanowski Paweł

Polski Związek Łowiecki obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej okazji Konsorcjum Oleśnickich Kół Łowieckich przygotowało szereg atrakcji i zaprasza wszystkich 10 czerwca do siedziby Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz nad oleśnickie stawy. Szczegółowy program poniżej

Czytaj
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 17 maja 2023 r.
2023-05-23 10:41:06, opublikował: Bojanowski Paweł

pobierz: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-AB.7840.1.64.2022.AK z dnia 17 maja 2023 r. (format PDF)

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy
2023-05-22 14:46:38, opublikował: Wąsik Paulina

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.).

W dniu 18 maja 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: "Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy", złożona przez Wojskowy Klub Sportowy "OLEŚNICZANKA" ul. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 23
56-400 Oleśnica
z dopiskiem: Uwagi do "Zorganizowanie 4 Memoriału Lekko Atletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy".

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Dzień Dziecka"
2023-05-22 13:47:57, opublikował: Pawłowska Agnieszka

    Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dzień Dziecka", zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 517 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich "Po sąsiedzku" w Ligocie Wielkiej na realizację powyższego zadania publicznego.

   Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych brutto 00/100).

Zatępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
MON: Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku
2023-05-22 08:27:22, opublikował: Bojanowski Paweł

"Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku" - ruszają zapisy na bezpłatne treningi

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami - instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Już w sobotę 27 maja w 16 miastach , wszystkie chętne pełnoletnie panie mogą wziąć udział w blisko 4-godzinnym, bezpłatnym, praktycznym treningu z technik samoobrony, prowadzonym przez wykwalifikowanych żołnierzy - instruktorów.

Projekt realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia. Żołnierze - instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.
W każdym z miejsc, w czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno - informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych lokalnych Wojskowych Centrów Rekrutacji.

więcej informacji: mon.gov.pl

Bliższych informacji nt. projektu "Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku" w WCR we Wrocławiu udziela por. Joanna GŁOWACKA tel. 695 183 826

Czytaj
Większość matek, które uciekły z Ukrainy do Polski doświadcza wysokiego lub ekstremalnie wysokiego poziomu niepokoju - badanie UNICEF
2023-05-22 08:20:19, opublikował: Bojanowski Paweł

W Dniu Działań w zakresie Zdrowia Psychicznego, UNICEF apeluje o większe wsparcie psychospołeczne uchodźców i uruchamia kampanię skierowaną do ukraińskich matek.

Warszawa, 18 maja 2023 r. - Ponad 60 procent ukraińskich matek, które uciekły przed wojną do Polski doświadcza wysokiego lub ekstremalnie wysokiego poziomu niepokoju, wynika z badania przeprowadzonego przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Badanie wykazało również, że 53 procent rozważało uzyskanie lub już skorzystało ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego od czasu przyjazdu do Polski.

"Psychospołeczne żniwo wojny w Ukrainie jest ogromne, więc wyniki tego badania nie są zaskoczeniem" - powiedział dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. "Wsparcie zdrowia psychicznego jest niezbędne, aby pomóc rodzinom i dzieciom wyleczyć niewidzialne rany wojny. Dlatego wsparcie to stanowi ogromną część naszej pomocy i obejmuje wszystkie obszary działań, które podejmujemy tutaj w Polsce".

W badaniu matek-uchodźczyń z Ukrainy wykorzystano Wskaźniki Dobrego Samopoczucia opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO-5). Kwestionariusz składał się z pięciu prostych, nieinwazyjnych pytań, pozwalających na subiektywną ocenę ich samopoczucia. Wyniki ankiety wykazały, że ponad 30 procent osób doświadcza wysokiego poziomu niepokoju, a 30 procent - ekstremalnie wysokiego poziomu niepokoju.

Większość ankietowanych kobiet stwierdziła, że czuje się bezradna i rozważała skorzystanie z pomocy psychologa. Kwestie pogłębiające stres to niepewność co do przyszłości, obawy o rodzinę lub przyjaciół w Ukrainie lub poza nią oraz smutek z powodu wojny. Wysoki poziom stresu był również związany z kwestiami praktycznymi, w tym z niewystarczającymi środkami finansowymi, mieszkaniem, pracą, językiem, dostępem do opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

Ankietowane matki, które wykazywały wyższy poziom niepokoju, zgłaszały również większy problem z dostępem do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Ogólnie rzecz biorąc, uczestniczki badania były otwarte na różne formy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, ale preferowały wsparcie w języku ukraińskim.

UNICEF wykorzystał wyniki ankiety do przygotowania i uruchomienia ogólnokrajowej kampanii na rzecz zmiany zachowań społecznych pt. "Dach jest w twoich rękach" skierowanej do ukraińskich matek, informując je o dostępnym wsparciu psychologicznym oraz strategiach radzenia sobie ze stresem. Kampania dotrze do odbiorców za pośrednictwem kanałów cyfrowych, a także dzięki partnerstwu z miastami, z którymi współpracuje UNICEF.

Nazwa kampanii nawiązuje do znaczenia wyrażenia w języku ukraińskim, w którym "twój umysł" oznacza też "twój dach". Kampania ma na celu zmotywowanie uchodźców do szukania profesjonalnej pomocy, zanim ich stan zdrowia psychicznego ulegnie pogorszeniu. Proponuje również strategie radzenia sobie ze stresem oparte na zaleceniach ekspertów ds. zdrowia psychicznego. Wszystko po to, aby pomóc uchodźcom "wziąć dach z powrotem w swoje ręce".

"Chcemy mieć pewność, że nikt nie zostanie zapomniany i pozostawiony sam sobie z cierpieniem psychicznym. Mam nadzieję, że dzięki tej kampanii w całej Polsce dotrzemy do osób najbardziej potrzebujących i zapewnimy każdej osobie, która uciekła przed wojną w Ukrainie, dostęp do niezbędnej pomocy" - powiedział Rashed Mustafa.

Programy Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce dotyczące zdrowia psychicznego obejmują pierwszą pomoc psychologiczną w punktach Blue Dot zlokalizowanych na ruchliwych przejściach granicznych i w punktach tranzytowych, wsparcie interwencji i usług psychologicznych w społecznościach lokalnych, a także wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców w przedszkolach, szkołach i centrach Spilno. Od czasu utworzenia Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce w marcu 2022 r., prawie 700 000 dzieci i ich opiekunów otrzymało wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego.


Więcej informacji:

dr Monika Kacprzak
Specjalista ds. Komunikacji (Media)
Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
Towarowa 25A, 00-869 Warszawa

Czytaj
Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Oleśnica
2023-05-19 10:25:34, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że LX sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, która dotyczyć będzie oceny wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz przedstawienia raportu o stanie gminy za 2022 rok, odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.


     Przewodniczący Rady
                                                                                                                  Tadeusz Kunaj

Czytaj
Trwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star
2023-05-18 14:24:31, opublikował: Bojanowski Paweł

Trwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star.

Indeks Start2Star jest programem stypendialnym kierowanym do najzdolniejszych i naj aktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat:

 • być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;
 • wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;
 • uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;
 • mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych


Jak co roku, wyłonimy kilkunastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Po więcej informacji i zapraszamy na stronę: https://fundacjajlc.pl/start2star/

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/IndeksStart2Star

Info: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Czytaj
Wyniki losowania w loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica" w 2023 r.
2023-05-17 13:59:24, opublikował: Bojanowski Paweł

W dniu 17 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbył się finał loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica". Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

 • Nagroda I stopnia - 10 000 zł - wygrywa Pani Marta z Boguszyc
 • Nagrodę II stopnia - 5 000 zł - wygrywa Pan Mirosław ze Świerznej
 • Nagrodę III stopnia - 2 500 zł - wyrywa Pani Małgorzata z Cieśli

Gratulujemy Laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w loterii.

Paulina Gieroń-Bojanowska
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Czytaj
Zaproszenie na Kongres Firm Rodzinnych
2023-05-16 09:20:41, opublikował: Bojanowski Paweł

Od 6 lat rodzinne biznesy z całej Polski spotykają się we Wrocławiu na Kongresie Firm Rodzinnych. To ważne wydarzenie jest adresowane do osób prowadzących firmy rodzinne, właścicielskie, przyszłych sukcesorów, sukcesorek oraz pracowników tych firm. W centrum uwagi tegorocznego Kongresu będzie energia, która jest jednym z podstawowych wyzwań 2023 roku. To zarówno rozproszenie, dywersyfikacja i elastyczność w zakresie źródeł energii, ale również umiejętność znalezienia energii do działania, nowych możliwości i inspiracji.

Program kongresu to sesje: Trendy i inspiracje -"Zjawiska, których nie mogą pominąć firmy rodzinne" oraz Kierunki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - "Małe jest piękne, ale ... duży może więcej", panele: Sukcesja z perspektywy pokoleń – "W imię ojca, w imię matki …", Energia w przyszłości - "(...) wyłączą nam prąd w środku dnia?".

Kongres zamknie debata na temat przyszłości firm rodzinnych w Polsce – "Należy wspierać, czy wystarczy nie szkodzić ?"

Zapraszamy do udziału w Kongresie. Udział jest bezpłatny, zapisy: www.kfr.com.pl

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn."Dzień Dziecka"
2023-05-12 10:33:27, opublikował: Bojanowski Paweł

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.).

W dniu 12 maja 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wspierania realizacji zadania, pod nazwą: "Dzień Dziecka", złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich "Po sąsiedzku" w Ligocie Wielkiej, Ligota Wielka 74 A, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

z dopiskiem: Uwagi do "Dzień Dziecka".

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Zmiana godzin pracy kasy
2023-05-11 15:26:02, opublikował: Warszawska Monika
Zmiana godzin pracy kasy w dniu 12 maja br.
Czytaj
Wszystkich: 4087, wyświetlone od 0 do 20    Następne >