Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Komunikat dla mieszkańców: Brzezinki, Dąbrowy, Jenkowic, Ostrowiny i Smardzowa
2020-10-12 13:50:19, opublikował: Bojanowski Paweł

KOMUNIKAT
dla mieszkańców miejscowości:
BRZEZINKA, DĄBROWA, JENKOWICE, OSTROWINA i SMARDZÓW

Wójt Gminy Oleśnica, informuję, że w Państwa obwodach głosowania nastąpiły zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych!

W związku z ww. zmianą aby oddać swój głos w najbliższych wyborach,
które odbędą się 21 października 2018 r. należy udać się:

- mieszkańcy BRZEZINKI głosują w Szkole Podstawowej w Sokołowicach;
- mieszkańcy DĄBROWY, JENKOWIC I SMARDZOWA głosują na Świetlicy Wiejskiej w Smardzowie;
- mieszkańcy OSTROWINY głosują w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej.

Z treścią uchwały w sprawie podziału Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania można zapoznać się pod poniższym adresem:
http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=4087&bar_id=3887

Czytaj
Znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".
2020-08-07 10:50:29, opublikował: Szymańska Urszula

Już od miesiąca sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku korespondencja wychodząca z Urzędu Gminy Oleśnica będzie wzbogacona znakiem graficznym Prezydenta RP
„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".

Stosowanie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018” bezpośrednio wiąże się z obchodami stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości.

Czytaj
ARiMR - zaktualizuj swój numer rachunku bankowego
2018-10-19 08:24:31, opublikował: Ogrodnik Mariusz

ARiMR - zaktualizuj swój numer rachunku bankowego

Czytaj
Uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego.
2018-10-18 08:45:49, opublikował: Rzeźnik Marcin

17 października odbyło się uroczyste otwarcie gminnego żłobka, znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Zaproszeni goście przed uroczystym przecięciem wstęgi obejrzeli występ dzieci, ktróry został przygotwany specjalnie na tę okazję.

Projekt zakładał stworzenie możliwości podjęcia pracy zawodowej osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo poprzez objęcie opieką żłobkową dzieci w wieku do lat 3, znajdujących się aktualnie pod ich opieką, co uniemożliwia im poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia. Obecnie opłata za pobyt dziecka wynosi 60 zł miesięcznie plus 12,50 zł za koszty wyżywienia.

Dbając o rozwój i dobro naszych gminnych milusińskich dostosowaliśmy pomieszczenia do prowadzenia Żłobka Gminnego w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32A w Oleśnicy. Gmina skorzystała z projektu pn. „Dolnośląskie żłobki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy dofinansowanie w 100% czyli 371.650,56 zł na funkcjonowanie żłobka przez okres 12 miesięcy oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Liderem Partnerstwa jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Całkowity koszt dostosowania pomieszczeń wyniósł 386.387,89 zł., dofinansowanie 305.980,00 zł. (Rządowy Program „MALUCH+ 2018”) z budżetu gminy 80.407,89 zł.

Czytaj
Gmina Oleśnica pozyskała kolejne środki unijne.
2018-10-17 15:22:25, opublikował: Rzeźnik Marcin

Gmina Oleśnica pozyskała kolejne środki unijne

Czytaj
Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – XLIX sesja Rady Gminy Oleśnica
2018-10-09 14:57:34, opublikował: Kembłowska Agnieszka

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Oleśnica, podczas której wystąpił prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, który mówił o podstawowej działalności spółki w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica oraz o poszerzeniu działalności o dodatkowe zadania. Za rok 2017 r. spółka osiągnęła zysk, który w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższy. Udało się zwiększyć przychody w porównaniu z rokiem ubiegłym, polityka zarządzania Spółką przyniosła pozytywne rezultaty co powoduje, że utrzymano bezpieczną płynność finansową.

Czytaj
Wszystkich: 2897, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24