Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Invest in Gmina Oleśnica / Wsparcie dla inwestora


Kalendarz na PaĄdziernik 2022:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 78 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 280 dzień roku
do końca pozostało 85 dni
Znak zodiaku:Waga
Wsparcie dla inwestora

W celu zachęcenia do inwestowania na terenie gminy Oleśnica i wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji podjęto dwie znaczące uchwały:

Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz jej zmiana uchwalona Uchwałą nr II/28/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 stycznia 2019 r.). Zwolnienie to dotyczy budynków będących nowymi inwestycjami, ale również rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy już istniejących budynków lub budowli, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Kolejna uchwała, która ma służyć wspieraniu przedsiębiorców, dotyczy wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2019 r.), w której przyjęto najniższe z możliwych stawki opodatkowania.

Gmina Oleśnica uzyskała Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu „Gmina Fair Play”. Konkurs ten ma na celu promowanie gmin, które są przyjazne inwestorom. Obecnie Gmina uczestniczy w projekcie współorganizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”.

Zachęty regionalne:

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE) jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat (w przypadku województwa dolnośląskiego) i zawiera warunki dotyczące:

  • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
  • zatrudnienia w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników,
  • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane,
  • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej,
  • kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca,
  • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana.

Wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również korzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej.

Zgodnie z mapą pomocy publicznej na lata 2014-2020 intensywność pomocy publicznej w zależności od wielkości przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji wynosi odpowiednio:

Jak uzyskać decyzję o wsparciu i zwolnienie z podatku dochodowego?
1. Skontaktuj się z ekspertem z WSSE „INVEST-PARK” – Departament Obsługi Inwestora, tel. +48 74 664 91 54 lub +48 74 664 91 79, e-mail: doi@invest-park.com.pl,
2. Wybierz lokalizację nowej inwestycji spośród oferty nieruchomości położonych na obszarze 29 powiatów (użyj kreatora lub szczegółowej mapy)
3. Zweryfikuj założenia projektu w odniesieniu do określonych w przepisach kryteriów ilościowych i jakościowych
4. Złóż do WSSE „INVEST-PARK” wniosek o udzielenie decyzji o wsparciu nowej inwestycji (wniosek dostępny w dziale – do pobrania),
5. Pozostań z nami w kontakcie: tel. +48 74 664 91 54 lub +48 74 664 91 79, e-mail: doi@invest-park.com.pl

Zachęty inwestycyjne – krajowe (granty rządowe):

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy