Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Oświata


Kalendarz na Kwiecień 2017:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930

Dziś mamy 119 dzień roku
do końca pozostało 246 dni
Znak zodiaku:Byk
Oświata

Wprowadzona reforma oświatowa na przełomie lat 1998/1999 spowodowała likwidację małych szkół. Od września 1999 r. Gmina Oleśnica jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych 6-cio klasowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i jednego gminnego gimnazjum. Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica i Gimnazjum Gminy Oleśnica jako jedyne mieszczą się na terenie miasta Oleśnica, podczas gdy pozostałe szkoły zlokalizowane są w miejscowościach, na które wskazują odpowiednio nazwy szkół.

Obecnie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica uczy się 1176 dzieci, w tym w szkołach podstawowych w klasach I-VI 683 i w oddziałach przedszkolnych 216 oraz 277 w gimnazjum.
Liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym we Wszechświętem wynosi 40 dzieci.
Liczba etatów nauczycielskich wynosi 115,40, w tym 88,71 w szkołach podstawowych i 26,69 w gimnazjum.

Rok szkolny 2016/2017

Nazwa Szkoły

Ilość dzieci

Ilość etatów
nauczycielskich

 SP Gminy Oleśnica

153

13,06

 SP Ligota Polska

212

19,75

 SP Smolna

131

14,36

 SP Sokołowice

200

14,50

 SP Wszechświęte

79

12,72

 SP Ligota Mała

124

14,32

 Gimnazjum Gminy Oleśnica

277

26,69

*Powyższe dane podano wg informacji ze szkół na dzień 11 października 2016 r.

Poniżej przedstawiamy Dyrektorów Szkół Gminy Oleśnica:

Agnieszka Dorobiała – dyrektor Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica w Oleśnicy od dnia 1 września 2016 r. Pracuje w tej szkole od dnia 1 września 2007 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kierunku Pedagogika i ukończyła kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Agnieszka Chanusiak – od 1 listopada 2007 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej. Do końca sierpnia 2007 r. przez 5 lat szkolnych była dyrektorem Szkoły Podstawowej we Wszechświętem, następnie jeszcze przez dwa miesiące 2007 r. pełniła obowiązki dyrektora tej szkoły do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora szkoły ogłoszonego w sierpniu 2007 r. Pani Dyrektor Chanusiak jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w zakresie nauczania początkowego i posiada już 13 letni staż pracy pedagogicznej. Pani Chanusiak ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji matematycznej i informatycznej.

Leszek Witkowski – od 1 września 1996 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej. W 1986 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i posiada stopień nauczyciela mianowanego, a w ostatnim czasie podjął starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego tj. nauczyciela dyplomowanego. Aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnicy, dzięki czemu  uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów. Duży nacisk kładzie na rozwój fizyczny dzieci i zachęca do uczestnictwa w zawodach i innych rywalizacjach sportowych. Pod kierownictwem Pana Dyrektora szkoła została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu z miejscowości Poniatowice do Ligoty Polskiej, przez co jednostka zmieniła swoją lokalizację i nazwę.

Dariusz Rzepka – kieruje Szkołą Podstawową w Smolnej od dnia 1 września 2002 roku. Od 1997 r. jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W krótkim okresie pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Dariusza Rzepkę diametralnie poprawiły się warunki i atmosfera w szkole. Pan Dyrektor podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych, sportowych, programowych, a szkoła często osiąga najwyższe wyniki w różnego rodzaju rywalizacjach, zwłaszcza sportowych. Pan Dariusz Rzepka posiada 16 letni staż pracy pedagogicznej, a w miesiącu grudniu 2007 r. uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Artur Mosiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Kieruje szkołą od 1 września 2012 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył w 1999 roku. Posiada  również dyplom trenera pływania. Działalność szkoły pragnie oprzeć na fundamentach współpracy Rady Pedagogicznej z rodzicami i społecznością lokalną, aby stworzyć warunki do efektywnego i optymalnego, nastawionego na zdobywanie przydatnych umiejętności rozwoju ucznia, jest najmłodszym dyrektorem spośród wszystkich dyrektorów szkół gminnych.

Iwona Noworycka – jest dyrektorem Szkoły Podstawowej we Wszechświętem od 1 września 2012r. Jest nauczycielem mianowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu z roku 1991. Ukończyła również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie filologii polskiej. Posiada uprawnienia z oligofrenopedagogiki. Działalność szkoły chce oprzeć na współpracy ze środowiskiem w taki sposób, aby pełniła ona funkcje centrum kultury i ośrodka pielęgnującego tradycje oraz zapewnić warunki do rozwoju szkoły i systematycznego doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

Anna Klimkowska – od dnia 1 września 1999 r. jest dyrektorem Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych w zakresie biologii nauczycielskiej, a w 1996 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką. Pani Dyrektor Klimkowska jest nauczycielem mianowanym i posiada 21-letni staż pracy pedagogicznej. W ramach swojej pracy zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań szkoły i stwarza nauczycielom warunki do doskonalenia warsztatu pracy. Pani Dyrektor posiada certyfikat edukatora, a swoje umiejętności w tym zakresie wykorzystuje w pracy z radą pedagogiczną.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24