Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Skargi i wnioski


Kalendarz na Lipiec 2021:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2627 28 29 30 31

Dziś mamy 207 dzień roku
do końca pozostało 158 dni
Znak zodiaku:Lew
Co i jak załatwić w urzędzie?
Rozpatrywanie sprawOpłaty skarboweSkargi i wnioskiOpłaty administracyjneKarty
Skargi i wnioski

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują artykuły 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dla osób nie posiadających własnego adresu e-mail przygotowano stronę z której można wysłać skargę lub wniosek do urzędu.

Skargę lub wniosek adresowane do organu, rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli organ gminy, do którego wniesiono skargę lub wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje on skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.

Organ gminy, do którego skarga lub wniosek trafiły niewłaściwie, może wskazać wnoszącemu właściwe miejsce przekazania skargi lub wniosku.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić organu właściwego, albo z treści skargi wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, zwraca skargę lub wniosek wnoszącemu, w terminie siedmiu dni, z odpowiednim wyjaśnieniem.

Przyjmujący skargi i wnioski jest obowiązany potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego zażąda wnoszący.

Nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg należy do zadań sekretarza gminy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w środy w godzinach 8.00-15.00

W celu rozpatrzenia i załatwienia, skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

Załatwienie skargi lub wniosku jest poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy.

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych środków, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania.

Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygnięcia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

W innych przypadkach termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24