Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Zadania referatu


Kalendarz na Lipiec 2020:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 89 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Dziś mamy 190 dzień roku
do końca pozostało 176 dni
Znak zodiaku:Rak
Referat Spraw Obywatelskich
Zadania referatuPracownicyDruki
Zadania referatu

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich:

1) Prowadzenie ewidencji ludności w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestr PESEL), w rejestrze mieszkańców w systemie teleinformatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:

a) przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,

b) przy składaniu wniosków o nadanie numeru PESEL, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie zameldowania;

3) Sporządzanie i aktualizowanie spisów przedpoborowych, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów seniorów;

4) Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców;

5) Udostępnianie danych osobowych z rejestrze mieszkańców;

6) Wprowadzanie danych do rejestru dowodów osobistych, prowadzonego w formie elektronicznej, w zakresie:

a) przyjmowania wniosków dotyczących dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawania,

b) przyjmowania zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
i unieważniania dokumentów w Rejestrze Dowodów Osobistych.

7) Przetwarzanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

8) Udostępnianie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

9) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;

10) Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o wpis do stałego rejestru wyborców;

11) Wydawanie decyzji (zezwoleń) w sprawie organizacji imprez masowych;

12) Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonywanie pozostałych zadań określonych w Regulaminie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy, określonym odrębnym zarządzeniem;

13) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,

c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,

d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,

e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,

g) wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom których działalność polega na organizacji przyjęć.

14) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

15) Przekształcanie wniosków o wpis, zmianę wpisów, zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym;

16) Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej przed 01 lipca 2011 r.;

17) Organizacja wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów rejestru mieszkańców;

18) Przyjmowanie wniosków i organizacja wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

19) Wykonywanie zadań w zakresie planowania operacyjnego;

20) Wykonywanie zadań w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego;

21) Wykonywanie zadań w celu zapewnienia warunków do mobilizacyjnego rozwijania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) Wykonywanie zadań z zakresu planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony;

23) Realizowanie zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojska sojuszniczych na administrowanym terenie;

24) Przygotowanie podmiotów służby zdrowia do realizacji zadań na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

25) Realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

26) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

27) Wykonywanie zadań w ramach zrządzania kryzysowego;

28) Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;

29) Zarządzanie i nadzorowanie wykorzystania pojazdów przeznaczonych do realizacji zadań służbowych w Urzędzie;

30) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w czasie nieobecności zastępowany jest przez wyznaczonego pracownika ww. referatu.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24